VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI

VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI

Tại sao cần có mao mạch?
Các mạch máu (tĩnh mạch, động mạch và mao mạch) thực hiện các chức năng cụ thể của chúng. Các mạch lớn mang máu đến tim và trở lại, quá trình vận chuyển diễn ra bên trong chúng. Nhưng những cái nhỏ – mao mạch, tham gia vào việc vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng cả bên trong và bên ngoài mạch. Thông qua các mao mạch, glucose, oxy, khoáng chất, axit, vitamin, hormone được đưa đến các tế bào và các chất thải được loại bỏ khỏi cơ thể – chẳng hạn như carbon dioxide (hay còn gọi là carbon dioxide) và phần còn lại của các tế bào bị phá hủy. Thông qua công việc này, các tế bào được nuôi dưỡng, phát triển, sửa chữa, làm sạch và chữa lành.

Nếu không có mao mạch, sự sống của các tế bào, cơ quan, hệ thống của cơ thể chúng ta sẽ không thể thực hiện được.

Vai trò của mao mạch trong cơ thể con người
Theo quan điểm của sinh lý học, các quá trình trao đổi chất này quyết định vai trò của bộ lọc đối với các mao mạch. Khoảng cách giữa tế bào và mao mạch là cực kỳ nhỏ, nó chỉ cho phép các thành phần chất lỏng của máu xâm nhập qua nó, có chứa chất dinh dưỡng. Mao mạch cho chất này vào tế bào, đồng thời lọc ra những thành phần không có lợi trong máu, sau đó, dưới áp lực, các chất từ ​​tế bào xâm nhập trở lại các mao mạch, mao mạch này co lại, lấy các chất thải ra và loại bỏ chúng. cơ thể.

Dưới tải trọng như vậy, các mao quản phải có thành dày đặc nhưng mỏng để đảm bảo chức năng, cho phép chất lỏng thấm qua chúng mà không làm hỏng chính mao quản. Thành mao mạch thực chất chỉ là một lớp tế bào và điều này khiến chúng trở nên mỏng manh và dễ bị tổn thương hơn bởi các chất thấm qua chúng, thường gây ra các tác động phá hủy và thậm chí gây tổn thương.